Gården

GÅRDEN

Mjölkproduktion

Besättningen består av ca 340 mjölkkor och 380 ungdjur. Sedan några år tillbaka har vi i huvudsak satsat på PROCROSS som är en trerasblandning mellan montbeliarde, SRB och Holstein

Växtodling

På gården odlas vall, majs, korn och rågvete för i första hand foderproduktion.

Detta odlas på ca 400ha åkermark

Skog

Till gården drivs ca 56ha skogsmark